Mieszkanie na sprzedaż

Sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego nr 18 znajdującego się w budynku przy ulicy Daszyńskiego nr 21A w Giżycku, stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, o powierzchni użytkowej 48,50 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 5,40 m2, udziałami w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki w 8/1000 części. Cena wywoławcza: 115.900,00 zł; w tym ułamkowy udział w prawie użytkowania wieczystego – 927,20 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. o godz. 10.00.
Wadium należy wpłacić do dnia 21 października 2011 r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ