Milion złotych z budżetu Powiatu Giżyckiego pozwoliło pokryć wkład własny w projekcie uruchomienia nowej pracowni endoskopowej zgłoszonej przez „Giżycką Ochronę Zdrowia” sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym (tj. poniedziałek 21 bm.) w giżyckim szpitalu oficjalnie otwarto nową pracownię endoskopową. Mieści się ona w pomieszczeniach po byłym SOR na parterze budynku szpitala. Projekt „Modernizacja pomieszczeń wraz zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych” opracowany i rozliczony przez Fundację Ochrony Wielkich jezior Mazurskich otworzył nowy etap w działalności giżyckiej endoskopii. Nowoczesne wnętrza, sprzęt i aparatura medyczna najwyższej klasy do kolonoskopii, gastroskopii i bronchoskopii – wszystko zlokalizowane w wyremontowanych i przebudowanych pomieszczeniach. Prezentację nowej pracowni dokonał dr Piotr Wiśniewski.

Wartość projektu to 4 304 327,40 zł w tym dofinansowanie z UE 3 267 319,76 zł. Z budżetu Powiatu Giżyckiego przekazano 1 mln zł jako wkład własny do projektu.

      W wydarzeniu wzięli udział m.in. m.in senator Małgorzata Kopiczko, Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego  Łukasz Łukaszewski, dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Robert Nowacki, przedstawiciele wykonawcy, inspektorzy nadzoru, rada nadzorcza spółki GOZ, Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Magdalena Fuk, przedstawiciele szpitala i personel pracowni endoskopowej, na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Bujnowskim oraz Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

zdjęcia: Krzysztof Paternoga/Renata Szczepanik