Mirosław Bułat otrzymał stypendium Premiera

Mirosław Bułat – uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W tym roku, najzdolniejsi uczniowie w Polsce dyplomy i gratulacje otrzymali osobiście z rąk Pani Premier Ewy Kopacz. Podniosła uroczystość odbyła się w miejscu i dniu szczególnym – w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Dniu Edukacji Narodowej (14 października). Premier Ewa Kopacz w słowach kierowanych do wyróżnionych doceniła ich pracę, zdolności i dar uczenia się oraz życzyła dalszych sukcesów w nauce. Gratulacje  i życzenia wielu sukcesów złożyła także Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Mirosław Bułat jest uczniem klasy czwartej technikum mechatronicznego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał po raz trzeci. Był jedynym uczniem Powiatu Giżyckiego odbierającym osobiście dyplom i gratulacje od Premier Rządu RP.

Serdecznie gratulujemy!
Życzymy bardzo dobrych wyników na maturze i uzyskania indeksu wymarzonej uczelni.

Źródło: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku, http://www.zseii.edu.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow-dla-miroslawa-bulata/