„Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” w ŚHP

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Giżycku został zakończony projekt pt. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie był szansą dla 15 uczestników OHP, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz i sprzedawca, nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a także doskonalili znajomość języka angielskiego.

W harmonogramie projektu zostały ujęte  10-dniowe  zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach kursu ślusarzy z zakresu ręcznej i mechanicznej obróbki metali oraz kursu dla sprzedawców w zakresie przygotowania towarów i prowadzenia sprzedaży z obsługą urządzeń fiskalnych.

Celem MAU 2 było wsparcie w wytyczeniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju zawodowego beneficjentów projektu oraz przygotowaniu ich do aktywnego funkcjonowania w sferze zawodowej.

Młodzież uzyskała dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które zwielokrotnią ich szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy w warunkach silnej konkurencji na rynku zatrudnienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tekst: Magdalena ŁępickaKomendant ŚHP14-9
Fot. Archiwum ŚHP w Giżycku