2

 

Bez tytułu

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Giżycko zaprasza do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy”

Przyjdź do nas, jeżeli jesteś :

  • osobą w wieku 18-24 lata (nieukończone 25 lat)*,
  • nieaktywny/ą zawodowo,
  • nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach.

Liczba miejsc ograniczona!
U nas zdobędziesz nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

W ramach projektu oferujemy B E Z P Ł A T N I E m.in.:   

  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe (wybierasz kurs, do którego masz predyspozycje),
  • szkolenia z zakresu wybranego języka obcego oraz komputerowe,
  • kurs prawa jazdy kat. B (dla chętnych),
  • staże zawodowe wraz ze stypendium u pracodawców,
  • wsparcie zatrudnienia (bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, refundacja opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną),
  • premia dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu pracownika przez 6 miesięcy.

                            
*szczegółowych informacji udziela :

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Giżycko – tel. 87 428 15 03, 87 428 13 03 lub
Al. 1-go Maja 30 (wejście między u. Daszyńskiego 9, a garażami)