Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zaprasza na warsztaty

W ramach inicjatywy „Akcja Lato z OHP” doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. szkoleń OHP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego są organizatorami przedsięwzięć mających na celu aktywizację społeczno-zawodową lokalnej młodzieży w okresie wakacyjnym.

 

Wpisując się ten program, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku pragnie serdecznie zaprosić na warsztaty pod hasłem „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”, które obędą się 25 lipca 2013 r. w godz. 12.00-14.00 w MCK OHP, ul. Smętka 5, sala nr 7.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, a także uczniów  i tegorocznych absolwentów.

Celem warsztatów jest pobudzenie uczestników do przyjęcia przedsiębiorczej postawy w życiu zawodowym, zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy na własny rachunek, a także określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Młodzi ludzie odwiedzający w okresie wakacyjnym jednostki OHP będą mogli również skorzystać z  porad i konsultacji indywidualnych, zapoznać się z ofertą kursów i szkoleń oraz projektami rynku pracy realizowanymi przez OHP.

Serdecznie zapraszam!   

Marta Buczyńska
Doradca zawodowy MCK Giżycko