Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dyżurował w Giżycku

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie Delegatura w Ełku informuje, iż w dniu 15 października 2013 r. w Giżycku gościł będzie zespół mobilny ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta).

 

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępowych do swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, przy Al. 1 Maja 14, pokój nr 6, w godzinach 10.00 – 14.00 z dokumentem tożsamości, czyli dowodem osobistym lub paszportem. 

Rejestracja w ZIP umożliwi Państwu dostęp do informacji o:
–  uprawnieniach do świadczeń,
–  leczeniu  i przepisanych lekach,
– wysokości  środków  finansowych  przekazanych  placówkom medycznym za Państwa leczenie.

Mobilne stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oznaczone jest charakterystycznym logiem.

ZAPRASZAMY !