Modernizacja budynków szkolnych w Giżycku

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych realizuje projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

Projekt obejmuje modernizację obiektów:
– Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku – sala gimnastyczna przy ulicy Mickiewicza 27
– II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku i Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku – budynek szkoły przy ulicy Sikorskiego 3 i sala gimnastyczna przy ulicy 3-go Maja.
Beneficjentem projektu jest Powiat Giżycki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły projektu można przeczytać na stronie II Liceum Ogólnokształcącego – http://www.lo2.eu/projekty/rpo-wim.html

źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku