Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego

Zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zakres prac:

W ramach zadania wykonany zostanie podjazd przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (funkcjonującej w strukturze Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji) dla osób poruszających się na wózkach oraz zmodernizowana zostanie nawierzchnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu usprawnienia poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową i wjazdu samochodów ratowniczych. Teren przy CKZiU zostanie też ogrodzony. Przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych stworzona zostanie bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń w celu ograniczenia wychodzenia uczniów poza teren szkoły co zapewni im większe bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole. W budynkach Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (sala gimnastyczna i internat), I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zostanie wykonana niezbędna modernizacja dachów, które obecnie przeciekają i wymagają generalnego remontu. W trakcie prac dachy zostaną także przygotowane do umieszczenia na nich urządzeń fotowoltaicznych. Analiza demograficzna naszego Powiatu pokazuje, że w najbliższych latach nie będzie potrzeby budowania nowych obiektów edukacyjnych, dlatego niezbędna jest modernizacja obecnie istniejących w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia uczniów.

Całkowita wartość inwestycji: 4 275 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 633 750,00 zł