Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie giżyckim w 2017 r.

Na koniec 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku zarejestrowanych było 1840 osób bezrobotnych, z których 1597 posiadało zawód. Najliczniej reprezentowani byli bezrobotni w zawodzie sprzedawca. Zapraszamy do zapoznania się z analizą Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

 

Pełna treść analiza dostępna jest TUTAJ