MOS – most w przyszłość

most_We wrześniu 2015 roku w Giżycku zostanie uruchomiony pierwszy na Warmii i Mazurach Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS). W MOS uczyć się będą mogły dzieci szkoły podstawowej (5 i 6 klasa) oraz z gimnazjum. Będzie to Ośrodek, w którym młodzież wymagająca specjalnej organizacji nauki, mająca trudności z dostosowaniem społecznym, nie radząca sobie z własnymi emocjami, znajdzie swoje miejsce.

W MOS będą odbywały się obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe. Obok zajęć edukacyjnych młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno-sportowych, socjoterapeutycznych. Będzie miała możliwość indywidualnych rozmów z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii funkcjonować będzie internat. Młodzież będzie wyjeżdżała do domu na święta i wakacje.  Decyzję o pobycie dziecka w MOS podejmują rodzice. Jeśli uzyskają orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, składają wniosek do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Pobyt dziecka w MOS jest ściśle związany ze współpracą z rodzicami. Ideą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest pomoc dziecku i rodzicom w odnalezieniu właściwej komunikacji, wsparcie dziecka w nabyciu i kształtowaniu postaw i nawyków ułatwiających dalsze funkcjonowanie w samodzielnym życiu.

Zapisy do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku trwają. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 428 20 12 lub osobiście: ul. Smętka 5 Giżycko.