MOS wziął udział w kampanii BohaterON

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku po raz kolejny wziął udział w kampanii BohaterON.
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Udział MOS w akcji był piękną lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.