Terminarz funkcjonowania mostu obrotowego w roku 2016

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem funkcjonowania mostu obrotowego w 2016 roku.

1) Od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2016 r., od 4 maja do 25 maja 2016 r. i od 12 września do 31 października 2016 r. w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
10.35 – 10.55 11.00 – 12.00
12.05 – 12.55 13.00 – 13.30
13.35 – 14.25 14.30 – 16.00
16.05 – 17.25 17.30 – 10.30

2) Od 29 kwietnia do 3 maja 2016 r. i od 26 maja do 11 września 2016 r. most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego Otwierany dla ruchu kołowego
8.05 – 8.25 8.30 – 10.30
10.35 – 10.55 11.00 – 12.00
12.05 – 12.55 13.00 – 13.30
13.35 – 14.25 14.30 – 16.00
16.05 – 17.25 17.30 – 18.30
18.35 – 18.55 19.00 – 8.00

3) Od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.

4) Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

 Kontakt telefoniczny z obsługą mostu: stacjonarny 87 428 12 56, kom. 694 416 394.

UWAGA!
– Na potrzeby wykonania akcji technicznych przez administratora drogi wodnej (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Giżycku), po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu, umożliwia się uruchamianie dodatkowej przeprawy w godzinach 730 745.

– W przypadku rozpoczęcia remontu Kanału Niegocińskiego zostanie wprowadzone dodatkowe otwarcie mostu dla ruchu wodnego w godzinach 2030– 2100.