Możliwe utrudnienia w komunikacji kolejowej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w związku z otrzymaną od POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurskiego Zakładu w Olsztynie informacją dotyczącą pogotowia strajkowego i licznymi zwolnieniami lekarskimi maszynistów, mogą występować trudności w realizacji rozkładu jazdy pociągów.

Z uwagi na zakłócenia w zapewnieniu obsługi trakcyjnej, na trasach może pojawić się autobusowa komunikacja zastępcza. W przypadku zwiększającej się liczby zwolnień lekarskich maszynistów oraz problemów z zapewnieniem komunikacji zastępczej istnieje ryzyko odwołania pociągów.

informacja: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego