Możliwość wsparcia do 70 000 zł dla MŚP

logo-screp-maleZapraszamy do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” pozwalającą na dynamiczny rozwój działalności poprzez refundację kosztów podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i wiedzy Państwa i Państwa pracowników.

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości pojedynczej usługi i miejsca jego realizacji

Środki dostępne są w ramach nowego popytowego systemu dystrybucji środków unijnych dla KAŻDEGO mikro, małego i średniego przedsiębiorcy z województwa warmińsko – mazurskiego bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Każdemu przedsiębiorcy CREP oferuje do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY na bezpłatne spotkanie informacyjne  

16 lutego 2017 r. w godzinach 12.00 – 14.00 do Giżycka

HOTEL MASOVIA, ul. Dąbrowskiego 8, 11-500 Giżycko

W trakcie spotkania Stowarzyszenie przedstawi Państwu szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 55 248-10-91 do 93 lub 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl do dnia 14-02-2017 r.

Poniżej załączamy krótką informację o projekcie oraz druk formularza zgłoszeniowego do projektu.

Informacja dla MŚP

Formularz zgłoszeniowy