22.06.2011 Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych