22.07.2011 – Konferencja „Edukacja i środowisko w gminie”