24.07.2011 „Szlachecki Dwór – Droga od Oświecenia do Stowarzyszenia”