25-27.08.2011 Mistrzostwa sportowo-obronne Stowarzyszeń