Na terenie Gminy Giżycko nakaz utrzymania drobiu w zamknięciu

     Opublikowane zostało Rozporządzenie nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego(Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2021, poz. 4476).

   W związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków, Wojewoda Warmińsko-Mazurski nakazuje utrzymywanie drobiu między innymi na terenie gminy Giżycko w zamknięciu za wyjątkiem wybiegów dla stad gęsi i kaczek
po spełnieniu określonych rozporządzeniem warunków.

rozporządzenie nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego