Na tropach mazurskiej historii

W ramach zadania „Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Powiatu Giżyckiego” Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu giżyckiego do udziału w realizowanym przez Pracownię Ewidencji i Dokumentacji Zabytków Maciej N. Karczewski, projekcie historycznym „Na tropach mazurskiej historii. I wojna światowa w krajobrazie powiatu giżyckiego”.

Realizacja projektu przebiegać będzie etapami w trakcie których przeprowadzone zostaną następujące wydarzenia:

  1. 13 października (wtorek), godz. 11.00 – 13.00 – Aula II LO w Giżycku, sesja historyczna, w trakcie której w sposób syntetyczny przedstawione zostaną dzieje ziemi giżyckiej; archeologia, czasy historyczne (do połowy XIX w.), historia XIX i XX w. (szczególnie obie wojny światowe), miejsca pamięci I wojny światowej (cmentarze wojenne i pomniki poległych).
  2. 28 października (środa), godz. 11.00 – 13.00 – Aula II LO w Giżycku, Warsztaty „Pamięć krajobrazu”. Przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy związanej z dokumentacją stanu zachowania cmentarzy wojennych i pomników poległych z czasów I wojny światowej znajdujących się w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania oraz zbieraniem danych w ramach archiwum historii mówionej.
  3. 12 listopada (czwartek), godz. 9.00 – 14.00 – prace na cmentarzu wojennym. Przeprowadzenie wspólnie z młodzieżą prac rewitalizacyjnych na wybranym cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej na terenie powiatu giżyckiego (odmalowanie napisów, usuwanie zbędnej roślinności, prace porządkowe).
  4. 18 listopada (środa), godz. 11.00 – 13.00 – gra miejska.
  5. 1 grudnia (wtorek), godz. 9.00 – 15.00 – całodzienna wycieczka śladami I wojny światowej na terenie powiatu giżyckiego.
  6. 10 grudnia (czwartek), godz. 11.00 – 13.00 – Aula II LO w Giżycku, sesja finałowa i podsumowanie projektu z prezentacją działań wykonanych przez uczestników (fotografii, szkiców, planów, fragmentów zadokumentowanych wspomnień. Prezentacja działań rewitalizacyjnych – stan przed i po.).

NA TROPACH MAZURSKIEJ HISTORII 2015 – WPROWADZENIE PREZENTACJA