Nabór do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Powiat Piski realizuje projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” skierowany do 102 osób bezrobotnych zamieszkałych w powiatach: piskim, węgorzewskim i giżyckim, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu oferuje: usługę doradczo – szkoleniową, jednorazową dotację inwestycyjną do kwoty 39.535 zł, wsparcie pomostowe przez pierwszych 6 miesięcy w kwocie 1.600 zł. Pierwszy nabór do projektu będzie w terminie od 27 maja do 3 czerwca 2013 r. Więcej informacji na plakacie poniżej oraz na stronie internetowej projektu www.mazurski-wilk.powiat.pisz.pl