Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku uprzejmie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 3499) ukazało się ogłoszenie Starosty Giżyckiego o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu giżyckiego po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej kadencja trwa 4 lata. 

Do zakresu działania rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; 
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
  3. ocena realizacji programów; 
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5.