Nabór na stanowisko urzędnicze

Starosta Giżycki ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1-go Maja 14, 11-500 Giżycko.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1 Maja 14, pokój nr 10 do dnia  26 lipca 2022 roku do godziny 10.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.

Pełna treść ogłoszenia:

https://bip.powiatgizycki.pl/wakaty/138/152/urzednik_ds__ewidencji_gruntow_i_budynkow/