Nabór wniosków do programu STUDENT II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  informuje, że od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca. Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, pokój nr 1, tel. (87) 429 10 89 – osoba do kontaktu Małgorzata Świdzińska lub bezpośrednio na stronie PFRON  www.pfron.org