Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, że uruchamia drugą turę naboru wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego osobom niepełnosprawnym. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 grudnia 2012 r. 

 

 

Osoby ubiegające się o dofinansowanie winny spełniać następujące warunki:

Dzieci i młodzież powinni wykazać się:

  • aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • być w wieku od 7 do 26 lat, przy czym osoby będące studentami nie mogą otrzymać dofinansowania, bowiem mogą ubiegać się o to dofinansowanie w programie „Student”, 
  • być uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Oprócz wymaganych załączników określonych we wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.

Osoba dorosła winna:

  • być w wieku produkcyjnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat),
  • być zatrudnionym na etacie (konieczne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu), prowadzić działalność gospodarczą (dostarczyć wpis do rejestru działalności) lub być osobą bezrobotna zarejestrowaną w PUP Giżycko i poszukującą pracy (osoba poszukująca pracy – zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy od co najmniej 3 miesięcy),
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej:

http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=165&bip_id=39

(„wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych”)