Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach zadania powiatu wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – likwidacja barier w komunikowaniu się. Wnioski będą przyjmowane do 15 listopada 2012 r.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:    

  • dzieci i młodzież w wieku od klasy I szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będące w wieku do 60 lat, które udokumentują konieczność posiadania sprzętu komputerowego do pracy.

Wnioski można pobierać ze strony BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku pod adresem http://pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=165&bip_id=39  lub bezpośrednio w siedzibie PCPR.