Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Termin: od 4 listopada od godz. 8.00 do 10 listopada do godz. 8.00

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: https://www.wmarr.olsztyn.pl/rpo-wim-2014-2020/granty-kapital-obrotowy

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela:

Punkt informacyjny działający w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn,
tel. 89 521-12-54, 721 001 818, 721 181 833 lub 89 521-12-50
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

granty wmarr