Nabór wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób młodych w wieku 18-29 lat, a w tym:

  • młodzieży NEET,
  • osób z niepełnosprawnością,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Wnioski należy składać od 15.06.2020r. do momentu wyczerpania środków. Urząd posiada środki na organizację 20 miejsc stażowych na okres 4 miesięcy, dla pracodawców deklarujących zatrudnienie po okresie stażu.

Treść ogłoszenia: https://gizycko.praca.gov.pl/-/12597293-nabor-wnioskow-o-organizacje-stazy

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku
ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko, tel. 87 429-64-46 lub na stronie internetowej www.gizycko.praca.gov.pl