Nabór wniosków w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia naboru upływa 28 listopada 2012 r.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą z 28/09/2012).

Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
1. Edukacja obywatelska
2. Działania kontrolne
3. Partycypacja w polityce publicznej

Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej: www.swissgrant.pl  w zakładce „Do pobrania”
 
Nabór wniosków rozpoczyna się 28 września 2012 r.

Termin zakończenia naboru upływa 28 listopada 2012 r.

Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 listopada 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl  w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3992 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 28 września 2012.

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „dużych” do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Termin zakończenia naboru wniosków upływa 28 listopada 2012 r.

 

 

 

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (obowiązuje wraz z Erratą z 28/09/2012).

 

Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Edukacja obywatelska

2. Działania kontrolne

3. Partycypacja w polityce publicznej

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej: www.swissgrant.pl  w zakładce „Do pobrania”

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 września 2012 r.

 

Termin zakończenia naboru upływa 28 listopada 2012 r.

 

Miejsce składania wniosków – ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

 

Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres do 28 listopada 2012 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl  w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie trzeciego naboru wniosków projektów „dużych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych: 1 CHF – 3,3992 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z 28 września 2012.