Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego RYBY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Termin składania wniosków: od 12 sierpnia do 12 września 2013 r.

I. Operacje do realizacji:

4.1.a  „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – nabór nr II/LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”/PORYBY/4.1/a/2013,

4.1.b „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” – nabór nr II/LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”/ PORYBY /4.1/b/2013,

4.1.c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” – nabór nr II/LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”/PORYBY/4.1/c/2013.

II. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00 w terminie od 12 sierpnia do 12 września 2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

III. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.

IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”
i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10- 562 Olsztyn.

V. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, w tym:

Sektor publiczny – 6 481 022,51 zł

Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, w tym:

Sektor gospodarczo-społeczny –  522 637,19 zł

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, w tym:

Sektor gospodarczo-społeczny – 1 501 127,42 zł

VI. Informacje dodatkowe

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41, e-mail: biuro@mazurylgr.pl

 

Źródło informacji: www.mazurylgr.pl