Nabór wniosków w ramach programu „Pegaz 2010”

w obszarach A, C i E – realizacja w 2011 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.
 
Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są w Starostwie Powiatowym w Giżycku:

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi PFRON
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko
pokój nr 11 (parter)
tel. (087) 428-59-58 wew. 36

Więcej informacji również na stronie internetowej: www.pfron.org.pl