Nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013

Informujemy, iż Związek Stowarzyszeń LGD9 w terminie 02-30 kwietnia 2012 roku przeprowadzi 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 – Leader): „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.

NABÓR WNIOSKÓW: na oba działania trwać będzie od 02 do 30 kwietnia 2012 r.

WNIOSKODAWCY:
osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe oraz mikroprzedsiębiorcy (przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób).

POZIOM DOFINANSOWANIA:

  • „Małe projekty” – pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 30% powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – pomoc ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 50% powinien zabezpieczyć wnioskodawca jako wkład własny.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • „Małe projekty” – na realizację jednego projektu maksymalnie 25.000 zł;
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – maksymalna pomoc finansowa udzielona jednemu beneficjentowi w okresie realizacji PROW na lata 2007 – 2013 nie może przekroczyć 300.000 zł.

Wszelkie informacje oraz bezpłatne doradztwo udzielane są w biurze LGD9 mieszczącym się w Węgorzewie przy ul. Portowej 2/3 oraz pod numerami telefonów: 87 428 13 66 oraz 87 427 06 17.

Informacje nt. aktualnych naborów wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgd9.pl w zakładce „Konkursy PROW – Leader”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikowania o granty!