Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla organizacji pozarządowych lub podmiotów

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej…. (kliknij tutaj)