Nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013

Informujemy, iż Związek Stowarzyszeń LGD9 w terminie 08 – 31 października 2012 roku prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 – Leader) w ramach działań:
„Małe projekty”
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
„Odnowa i Rozwój wsi”

Wszelkie informacje oraz bezpłatne doradztwo udzielane są w biurze LGD9 mieszczącym się w Węgorzewie przy ul. Portowej 2/3 oraz pod numerami telefonów: (87) 428 13 66 oraz (87) 427 06 17.

Informacje nt. aktualnych naborów wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgd9.pl  w zakładce Konkursy PROW – Leader.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikowania o granty!