Nadleśnictwo Giżycko jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo wyraża chęć zakupu nieruchomości stanowiących enklawy, półenklawy oraz działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów będących w zarządzie tut. jednostki.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntów przeznaczonych pod zalesienia zapraszamy do kontaktu:
Nadleśnictwo Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko
tel: (87) 429 98 65
e-mail: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

Szczegółowe informacje, dotyczące niezbędnych dokumentów, warunków zakupu znajdują się na stronie internetowej:
https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zawiadomienie