Nagroda Głównego Geodety Kraju dla Powiatu Giżyckiego za informatyzację geodezji i kartografii

Pierwszego dnia konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Główny Geodeta Kraju dr. hab. inż. Waldemar Izdebski nagrodził powiaty wyróżniające się w informatyzacji geodezji i kartografii.

Statuetkę z dyplomem otrzymał:

  • powiat miński
  • powiat giżycki
  • powiat tarnobrzeski
  • powiat działdowski

Nagrodzone powiaty otrzymały wyróżnienia na podstawie ankiet dotyczących informatyzacji oraz praktycznych sprawdzeń stanu danych geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawności funkcjonowania usług sieciowych i portali mapowych.

informacja: https://www.gov.pl/web/gugik/nagrody-glownego-geodety-kraju-dla-powiatow-za-informatyzacje-geodezji-i-kartografii

Zdjęcie z wręczenia nagrody dla geodezji