Nagroda Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”

Nową inicjatywą samorządu województwa jest konkurs o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”. Ideą przedsięwzięcia jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych. Przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wnioski mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2022 roku przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

DO POBRANIA:
Regulamin_przyznawania_Nagrody_oraz_wzór_zgłoszenia

 

 

Źródło informacji: Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur, https://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-przyjaciela-zwierzat

Fot. pixabay.com