Nagroda Starosty dla wyróżnionych nauczycieli

orlik2012-05414 października 2016 roku w Dniu Edukacji Narodowej, dyrektorzy oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki wyróżnieni zostali za swoją pracę Nagrodą Starosty.

Nagrodę za aktywność, zaangażowanie i osiągnięcia otrzymali:

I Liceum Ogólnokształcące
Iwona Rosa – dyrektor
Jolanta Cieślewicz – nauczyciel historii

II Liceum Ogólnokształcące
Ewa Downar – dyrektor
Dorota Małek – nauczyciel geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości

Zespół Szkół Zawodowych
Halina Rommel – dyrektor
Małgorzata Rakowska – Ożga – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
Jarosław Kulhawik – dyrektor
Halina Czarnecka – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Henryk Kondratowicz – dyrektor
Jerzy Janowski- wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych
Wojciech Caban – dyrektor
Cezary Borkowski – nauczyciel

Szkoła Policealna
Joanna Rutkowska – dyrektor
Elżbieta Bogdańska – kierownik internatu, bibliotekarz

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Iwona Radzymińska – dyrektor
Izabela Zambrowska – wychowawca w internacie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Katarzyna Rzeczycka – dyrektor
Iwona Pouch- nauczyciel

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Bożena Giedziuszewicz – dyrektor
Marta Knaś – doradca zawodowy

Nagrodzonym gratulujemy !!!!!