Nagrody dla gmin przyjaznych rowerzystom

Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego. Dzisiaj wybór roweru jako środka komunikacji, jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także własne zdrowie i racjonalny wypoczynek. Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne aspekty turystyki rowerowej, dzięki czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) przy współudziale partnerów zainteresowanych rozwojem i wspieraniem turystyki rowerowej, w szczególności ministerstwa właściwego ds. turystyki.

Cel konkursu: uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe.

Kategorie konkursowe:
– gmina do 10.000 mieszkańców,
– gmina do 20.000 mieszkańców,
– gmina do 40.000 mieszkańców,
– gmina do 100.000 mieszkańców,
– gmina powyżej 100.000 mieszkańców.

Termin: 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły na stronie: http://www.narowerze.pttk.pl/node/256

gmina przyjazna rowerzystom - logo