Nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej przyznane

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji, kilka dni wcześniej, odbyła się już po raz jedenasty w salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Wśród 7 nagrodzonych osób znalazła się pani Gabriela Leciewicz z Powiatu Giżyckiego. Pani Gabrielo, serdecznie gratulujemy!

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Celem przyznawania nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

Nagrody i wyróżnienia – jak co roku – otrzymały osoby, które angażują się w działania na rzecz rodziny, zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej, przeciwdziałające wykluczeniu, biedzie, bezradności i rodzinnym dramatom.

Nagrodzeni:

 1. Elżbieta Drozdowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie,
 2. Barbara Janowska – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Działdowie,
 3. Gabriela Leciewicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ryńskim Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RIPSON – „Dar Serca” w Rynie,
 4. Wioletta Nowak – Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,
 5. Tomasz Podsiadło – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
 6. Bogdan Prewysz-Kwinto – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w Olsztynie,
 7. Anna Łucja Żukowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Wyróżnieni:

 1. Dariusz Jerzy Andrzejewski – Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
 2. Jan Bachar – Instruktor plastyki w Bartoszyckim Domu Kultury oraz w Domu Kultury w Bezledach,
 3. Katarzyna Demkowicz – Pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie,
 4. Renata Krystyna Dulisch – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,
 5. Magdalena Kleczkowska – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,
 6. Elżbieta Kuczmarska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie,
 7. Małgorzata Kozioł –Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy,
 8. Dorota Aneta Łasica – Instruktor terapeuta w Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk – Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
 9. Siostra Aneta Olechnowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku.

————————————————————————————————————————

Pani Gabriela Leciewicz – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ryńskim Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RIPSON – „Dar Serca” w Rynie, została nagrodzona m.in. za:

 • aktywną i skuteczną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, polegającą na rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
 • podjęcie aktywnych działań prowadzących do uruchomienia: Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie (wraz z opracowaniem dokumentów regulujących pracę ośrodka, jego strukturę i podstawy prawne), Punktu Aktywizacji „Pomóż sobie” w Rynie, Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów,
 • nieodpłatne powadzenie terapii rodzin w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • skuteczną współpracę ze Spółdzielnią Inwalidów „Pokój” w Rynie, w wyniku której grupa osób niepełnosprawnych odbyła praktyki zawodowe o profilu krawiectwo,
 • nieodpłatną pomoc organizacji pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, dzięki której zatrudnionych zostało 26 osób niepełnosprawnych,
 • efektywną i skuteczną współpracę z wieloma instytucjami, w tym z Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, Starostwem Powiatowym w Giżycku, Parafią Rzymsko-Katolicką w Rynie, placówkami oświatowymi.