Najlepsi w Konkursie Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim

W sobotę 27 października 2018 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się XI Edycja Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim. Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku od samego początku istnienia konkursu bierze czynny udział w rywalizacji, nie jednokrotnie plasując się w czołówce.

Nie mogło być inaczej i tym razem. W tegorocznej edycji wystartowały uczennice klasy I b – Julia Wińczo i Martyna Gryszko. Do konkursu, którego zakres obejmował między innymi społeczno-polityczną historię regionu Warmii i Mazur po roku 1918, strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego czy walory geograficzno-przyrodnicze, w tym znajomość mapy, uczennice przygotowywały się pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie p. Grzegorza Małka. Trud przygotowań przyniósł sukcesy – Julia zajęła I miejsce, a Martyna V. Gratulujemy uczennicom i nauczycielowi sukcesu. Jakby nie było, w naszej szkole to już tradycja!

Autor: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku