Najlepsza koncepcja zagospodarowania zieleni wokół Hotelu Mazury

W okresie od 1 kwietnia do 29 kwietnia  br. został zorganizowany konkurs projektowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania w zieleń części terenu wokół Hotelu Mazury. Pomysłodawcą imprezy był Zarząd Hotelu Mazury w Giżycku. Konkurs był skierowany do uczniów technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy i umiejętności projektowych uczniów na lokalnym rynku pracy. Natomiast celem pracy projektowej było uzyskanie optymalnego rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego obszaru, które powinno skutkować podniesieniem atrakcyjności terenu i możliwością ewentualnego powstania na jego obszarze miejsca rekreacji.

Konkurs przewidywał nagrody: główną w postaci 1000 zł dla zwycięskiej grupy oraz nagrody pocieszenia w postaci dyplomów uznania oraz gadżetów związanych z hotelem.

W konkursie udział wzięły cztery grupy z klasy 2 i 3 technikum architektury krajobrazu w składzie:
grupa 1: uczennice klasy 2; Patrycja Cewkowicz, Natalia Jabłońska, Klaudia Łosiewska;
grupa 2: uczennice klasy 2; Ewa Kucharska i Marta Skubisz
grupa 3: uczennice klasy 3; Aneta Ladachowska, Kamila Januszczyk i Agnieszka Strzelecka;
grupa 4: uczennice klasy 3; Emilia Bajerowska, Monika Pidsutko

Szkolnym opiekunem konkursu była Pani Magdalena Czaus, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu.

24 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Hotelu Mazury, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i przyznanie nagród. Poziom konkursu okazał się być bardzo wysoki. Wszystkie prace zgłoszone spełniały wymogi regulaminu i były szczegółowo dopracowane.

Po długich naradach zarząd hotelu uznał za najlepszą pracę uczennic 2 klasy technikum architektury krajobrazu EWY KUCHARSKIEJ I MARTY SKUBISZ.

Projekt ten wg jury zakładał odpowiedni komfort użytkowy przy możliwie niskich kosztach inwestycyjnych, oraz niskich kosztach późniejszej eksploatacji, jak również dostępność technologii jakie mają być wykorzystane dla zrealizowania przyjętych rozwiązań.

DZIEWCZYNOM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Zwieńczeniem konkursu był słodki deser w restauracji Hotelu Mazury dla wszystkich uczestników.

Zachęcamy firmy i instytucje działające na naszym rynku lokalnym do podobnych inicjatyw.

Wszystkie prace są do obejrzenia w galerii Hotelu Mazury.

 

Tekst: Magdalena Czaus

Fot. Archiwum ZSKŚiA w Giżycku