Najnowsze dane GUS o województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Statystyczny w Olsztynie prezentuje najnowsze publikacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2024 r. – Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa oraz mieszkań.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2024 – Publikacja zawiera obszerny zestaw najbardziej aktualnych informacji statystycznych charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa. Zakres tematyczny opracowania obejmuje problematykę z zakresu środowiska, społeczeństwa, gospodarki oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informujemy, że na stronie stat.gov.pl ukazała się publikacja Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023 r. (stan w dniu 31.12). Opracowanie zawiera podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności w województwach, powiatach, miastach i gminach według stanu na koniec 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi.