Narada roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 07.02.2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku miała miejsce narada, której celem było podsumowanie realizacji zadań w roku 2019.
W naradzie oprócz funkcjonariuszy i pracowników KP PSP w Giżycku udział wzięli:
– st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
– Mirosław Dariusz Drzażdzewski – Starosta Powiatu Giżyckiego
– Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka
– Jarosław Filipek – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
– Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko
– Bartłomiej Kłoczko – Wójt Gminy Kruklanki
– Barbara Mazurczyk – Wójt Gminy Miłki
– Monika Łępicka Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu
– nadkom. Sławomir Ozygała – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
– Tomasz Michał Gałęzia – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko
– przedstawiciele jednostek OSP powiatu giżyckiego
Bryg. Jacek Baczewski powitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił strukturę Komendy Powiatowej PSP w Giżycku oraz zreferował realizację zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także plany i potrzeby na rok 2020. W 2019 roku giżyccy strażacy zarówno PSP i OSP brali udział w 1051 interwencjach, w tym 344 związane były z pożarami, 633 z miejscowymi zagrożeniami, w 74 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi. Strażacy wzbogacili się również o nowy sprzęt tj. robot podwodny wraz z sonarem, dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy. Podczas odprawy nie zabrakło również podziękowań zarówno dla strażaków i funkcjonariuszy za włożony trud w utrzymanie bezpieczeństwa na terenie powiatu, jak również dla samorządowców i instytucji wspierających na co dzień realizację zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Narada była również okazją do podziękowania za dotychczasową służbę, zaangażowanie w realizację wypowiedzianej przed laty roty ślubowania strażaków, którzy w lutym przechodzą w stan spoczynku. Asp. sztab. Dariusz Szczepan oraz st. asp. Dariusz Charzyński służbę rozpoczęli w grudniu 1992 roku. Ich służba od samego początku związana była nie tylko z gaszeniem pożarów czy pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ale także z Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno – Nurkowego, a zaangażowanie i ofiarność spowodowała że byli oni wielokrotnie odznaczani.

informacja: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku