Nasze pierwsze doświadczenia na płaszczyźnie zawodowej

„Podziel się swoim doświadczeniem zawodowym z pośrednikiem pracy” pod takim hasłem Agnieszka Zdanewicz specjalistka ds. rynku pracy 11 grudnia br. zakończyła dwunasty etap ścieżki wsparcia w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Adresatami warsztatów byli beneficjenci projektu, uczniowie ze Środowiskowego Hufca Pracy oraz Technikum Nr 3 w Giżycku.

 

Dzisiejsi pracodawcy rekrutując przyszłych pracowników coraz częściej zwracają uwagę na aktywność zawodową, którą można zdobyć poprzez wolontariat, praktyki, staże zawodowe, organizacje studenckie, koła naukowe, prace czasowe, wyjazdy zagraniczne. Już od najmłodszych lat warto zainwestować w swoją przyszłość, bowiem im wcześniej poznamy i sprawdzimy swoje zainteresowania, zdolności, postawę społeczno-zawodową, tym łatwiej będzie nam w  przyszłości uniknąć porażek związanych z „nietrafionym” wykształceniem.  Różnorodny charakter pracy zyskuje na znaczeniu w oczach pracodawców, gdyż uczy umiejętności społecznych, nawiązania cennych kontaktów, a także wpływa pozytywnie na wizerunek życiorysu zawodowego (CV).

Fot. Uczestnicy warsztatów z zakresu pośrednictwa pracy

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzież chętnie dzieliła się doświadczeniami dotyczącymi przede wszystkim praktyk zawodowych oraz prac wakacyjnych. Zadeklarowała również swój udział w projekcie OHP Realizator Usług Rynku Pracy, w przyszłym roku. Dodatkowym atutem zajęć była również projekcja filmu pt. „Wolontariat w teorii i praktyce”, po której wywiązały się żywe dyskusje.

Fot. Kucharz z Technikum Nr 3 w Giżycku

 

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP powstał przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Autorką tekstu jest Agnieszka Zdanewicz, pośrednik pracy
Autorką zdjęć jest Agnieszka Zdanewicz, pośrednik pracy