Nauczyciele i pracownicy ZSEiI z wizytą studyjną w stolicach Łotwy i Szwecji

Podróże studyjne są jednym z rodzajów turystyki edukacyjnej. Pracownicy oświaty są szczególnie zainteresowani tą formą aktywności skierowanej na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą w jej rozmaitych aspektach. W dniach 31.05-02.06 grupa pracowników ZSEiI przebywała na wyjeździe studyjnym w Rydze,  Sztokholmie i Kownie.

 

Na zaproszenie pani Marii Fomin-Puzina (dyrektor polskiej szkoły w Rydze) razem z panem Jerzym Nowakowskim – ambasadorem RP w Republice Łotewskiej, wzięła udział w pięknej uroczystości zakończenia roku szkolnego. Akademię uświetnił koncert prezentujący działalność artystyczną młodzieży polonijnej.

Polska Szkoła im. Ity Kozakiewicz w Rydze istnieje od 1991r. To nowoczesny kompleks, w którym uczy się 380 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele miejscowi i pedagodzy z Polski, w dwóch językach: polskim i łotewskim. Program nauczania obejmuje dodatkowo zajęcia z literatury, historii i geografii Polski. Spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń dotyczących edukacji i życia codziennego Polaków na Łotwie. Przy tej okazji pracownicy „Elektryka” podarowali rodakom lektury szkole i inne książki w języku polskim.

Po zwiedzaniu secesyjnej Rygi, uczestnicy wyjazdu wypłynęli promem do Sztokholmu. Tam mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze zabytki architektury oraz poznać historię stolicy Szwecji. By dostać się na wyspę Djurgavden do słynnego Muzeum Vasa, trzeba było przemknąć przez międzynarodowy tłum maratończyków, którzy właśnie tego dnia opanowali Sztokholm.

Podsumowanie wrażeń, które nastąpiło przy litewskim obiedzie na starówce w Kownie, najlepiej oddadzą słowa H. Ch. Andersena „Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu”.

 

Więcej fotograficznych wspomnień  [tutaj]