Nauczyciele szkolą się za granicą

W dniach 11–17 października 2015 r. nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych: p. Natalia Rommel, p. Marta Tyszko i p. Artur Wojnowski uczestniczyli w kursie językowo-metodycznym w Porstmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd był częścią projektu „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia z zakresu języka angielskiego w ZSZ oraz poszerzenie współpracy międzynarodowej.

Kurs został przeprowadzony przez Meridian School of English – jeden z filarów Tellus Education Group, z którą współpracuje ZSZ. Przez 5 dni nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania poszczególnych umiejętności językowych oraz poznali nowoczesne podejścia do nauczania języków obcych. Prowadzący zwracali uwagę na sposoby poprawy uczniowskich błędów oraz prowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zachęcający. Uczestnicy podkreślają wysoką jakość merytoryczną szkolenia. Zajęcia były również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z nauczycielami z Turcji, Włoch i Francji. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Oprócz zajęć warsztatowych szkoła w Portsmouth zorganizowała ciekawe spotkania integracyjne oraz wycieczkę do Winchester – dawnej stolicy Anglii. Ogromną zaletą wyjazdu była możliwość zamieszkania u angielskich rodzin. To doświadczenie było szansą na sprawdzenie oraz doskonalenie własnych umiejętności językowych.

Po powrocie z Wielkiej Brytanii uczestnicy stosują zdobytą wiedzę w praktyce, podczas pracy z uczniami. Jednocześnie dzielą się wiedzą z innymi nauczycielami szkoły.

Obecnie zarówno uczniowie jak i nauczyciele czekają na realizację kolejnego projektu „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”. Zakłada on wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.