Nauczyciele z Gizewiusza uczą się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii

4Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczą w projekcie „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”, w ramach którego uczą się języka obcego poza granicami kraju. Zapraszamy do zapoznania się z relacją poniżej.

„Nasz pobyt w południowej Anglii trwał trzy tygodnie. Właśnie z niego wróciłyśmy a oto nasza relacja. W Bournemouth mieszkałyśmy u rodzin angielskich, dzięki czemu mogłyśmy poznać kulturę, zwyczaje jak również kuchnię tego regionu. Pobyt u rodzin zmusił nas do praktycznego stosowania języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego. Miałyśmy również okazję „podszlifować” język podczas wycieczek krajoznawczych do Christchurch, Jurassic Coast, Poole oraz Londynu. Naukę języka angielskiego podjęłyśmy w Richard Language College w Bournemouth, w małych różnorodnych kulturowo, jak i wiekowo klasach. Zanim trafiłyśmy do odpowiednich grup, zmierzyłyśmy się z dość trudnym testem, którego celem było sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego. Musiałyśmy rozwiązać zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, czytanego jak również gramatyki. Podczas zajęć nauczyciele, bardzo cierpliwi i wyrozumiali dla naszych potknięć językowych, stosowali różne metody aktywizujące, których głównym celem było jak najefektywniejsze osiągniecie zamierzonego celu. Przy tym na porządku dziennym było korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych począwszy od książek, dodatkowo przygotowanych ćwiczeń, podstawowej  tablicy, odtwarzacza CD i DVD po tablicę interaktywną. Często też wykorzystywany był Internet szczególnie wtedy, kiedy trzeba było wyjaśnić skomplikowane słownictwo. Zajęcia podzielone były na dwa etapy. Rano uczyłyśmy się gramatyki, a po południu uczestniczyłyśmy w konwersacjach. Czas spędzony w Bournemouth uważamy za bardzo cenny i na pewno nie zmarnowany. Podobała nam się okolica, jak i nauka w szkole. Nie tylko uczyłyśmy się języka, lecz także podpatrywałyśmy stosowane metody i sposoby motywowania zwłaszcza młodych, nastoletnich uczniów do pracy. Zyskałyśmy nową energię, którą z pewnością spożytkujemy w pracy w naszej szkole. W przyszłości chciałybyśmy kontynuować naukę języka angielskiego, żeby móc wziąć udział w szkoleniach CLIL, aby w późniejszym czasie wprowadzić elementy języka angielskiego w czasie nauczania geografii, informatyki czy języka niemieckiego. Nasz wyjazd oraz udział w szkoleniu był możliwy dzięki realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.”

Anna Gadomska i Dorota Małek