Nauczyciele z Gizewiusza kontynuują naukę języka obcego za granicą

foto-logoJeszcze nie zakończył się projekt „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”, a już nauczyciele z Gizewiusza przygotowują się do udziału w kolejnym, tym razem pod hasłem „Języki obce środkiem i celem w uczeniu się”. Podobnie jak poprzedni projekt, ten również realizowanym jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. W projekcie udział weźmie 8 nauczycieli różnych przedmiotów, każdy z nich będzie uczestniczył w dwutygodniowych kursach – naukę języka angielskiego rozpoczętą w poprzednim projekcie będą kontynuowały panie Alicja Złotorzyńska i Dorota Małek, naukę od podstaw rozpoczną panie Barbara Milewska i Dorota Skrzypek, a szkolenia metodyczne CLIL w języku angielskim panie Anna Gadomska, Edyta Organek, Anna Kowalewska, a w języku francuskim – Joanna Bossowska. Po raz kolejny zajęcia odbywać się będą w malowniczej Południowej Anglii w Bournemouth oraz w Tours nad Loarą. Większość mobilności zaplanowana jest na rok 2017, a pierwsi uczestnicy polecą do Wielkiej Brytanii zaraz po Wielkanocy. Zakończenie projektu będzie miało miejsce w połowie czerwca 2018 roku, tuż po ostatniej mobilności.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 20 927,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 88 638,40 PLN.

Koordynator projektu Joanna Bossowska

foto